Home

Vidar Tokerud ENK

Ledelsessystemer for kvalitet, miljø og HMS

Jeg heter Vidar Tokerud og er bosatt i Askim, Østfold. Etter 25 år som kvalitetssjef i Glava der jeg har etablert, utviklet og vedlikeholdt deres ledelsessystem for kvalitet, HMS, ytre miljø, energi og ISPS, har jeg mye erfaring på dette området.

I mine revisjonsoppdrag for Nemko gjennom de siste 8 årene har jeg også lært hvordan ledelsessystemer kan tilpasses ulike bransjer og virksomheter.

 

Jeg kan tilby hjelp til opplæring, gap-analyse, systemutforming, prosessmodellering, intern revisjon, leverandør-revisjon og annet etter behov.

 

 

 

 

Ledelse er en mangfoldig og krevende aktivitet som er helt avgjørende for en organisasjons suksess. Forbedring er sentralt for alle, og fokus på de viktigste forbedringsområdene må sikres. I tillegg skal det holdes et øye med alle andre faktorer som har betydning for organisasjonen.

 

Klassisk ledelse har økonomi som utgangspunkt. Dette er helt naturlig da en organisasjon uten lønnsomhet er urelevant. For å styrke ledelsen av en organisasjon kan en strukturering og formalisering være et godt bidrag. Ledelse med fokus på kunden og kvalitet, kvalitetsledelse, har blitt tatt i bruk i økende grad. Ser vi på ISO9001:2015 «Ledelsessystem for kvalitet» har den altså kvalitet som utgangspunkt, men kunne like gjerne vært kalt «Ledelsessystem for organisasjoner».

 

Standarden stiller krav til at en organisasjon skal bestemme interesse-partene og deres krav. Da kan denne standarden enkelt også sørge for at klassisk ledelse, med fokus på økonomi og eiernes interesser, ivaretas av et ledelsessystem med denne standarden som grunnlag.

 

 

 

Et ledelsessystem bygget etter ISO9001:2015 kan utformes slik at den gir støtte til ledelsen på alle aktuelle områder som for eksempel økonomi, kvalitet, HMS, miljø, og alle aktuelle prosesser som er nødvendig for å oppnå formålet med organisasjonen.

 

Prosessperspektivet er helt sentralt, og en god bevissthet om prosessene samt deres inngangsfaktorer og utgangsfaktorer, vil gi nødvendig struktur som et virkemiddel til å oppnå organisasjonens mål.

 

Ulike krav til ledelse som ISO14001, ISO50001, internkontrollforskriften med flere kan bygges inn i et slikt felles system. På samme måte kan ulike virkemidler som Lean, TPM og lignende også beskrives i det samme systemet.

 

For å oppnå god ledelse gjennom et strukturert ledelsessystem vil det være kostnadseffektivt å sørge for å lage ett system i stedet for å bruke ressurser på flere separate systemer for økonomi, kvalitet, HMS der flere personer til dels utfører de samme aktivitetene.

kontakt(at)vidartokerud.no

Tel: 91715628

Linkedin

© Copyright 2016. All Rights Reserved.